Install


 

Instalacja na platformie Linux

Do uruchomienia aplikacji w systemie operacyjnym Linux wymagane są dodatkowe biblioteki. Musimy zainstalować mulitimedialny framework „gstreamer”.
 

Instalacja gstreamer:

  • gstreamer0.10-plugins-base
  • gstreamer0.10-plugins-ugly
  • gstreamer0.10-plugins-good
  • gstreamer0.10-x
  • gstreamer0.10-nice
  • gstreamer0.10-fluendo-mp3

 

Po pobraniu aplikacji katalog „.pixpl” znajdujący się w katalogu settings należy przekopiować do katalogu domowego użytkownika. Katalog ten posiada „.”(kropkę) przed lazwą więc jest wyświetlany jako ukryty, więc aby sprawdzić czy istnieje należy użyć polecenia „ls -a”, a następnie przekopiować jego zawartość poleceniem „cp -r .pixpl ~/”. Alternatywnie (sposób zalecany) można użyć skryptu „install” znajdującego się bezpośrednio w katalogu do którego zostanie wypakowana aplikacja. Aby dokonać instalacji oprogramowania należy wydać komendę „./install” a wszystkie powyższe czynności zostaną zrobione automatycznie. W razie gdy plik „install” nie posiada uprawnień do wykonywania należy mu je nadać komendą „chmod +x install”.

 

Samo uruchomienie aplikacji na platformie Linux sprowadza się do wydania prostejkomendy „./Bluuum”z linii terminala w katalogu, gdzie znajduje się aplikacja.

 

Plik uruchomieniowy aplikacji powinien posiadać prawa wykonywania. Jeśli takich praw nie posiada należny je nadać poleceniem „chmod +x Bluuum”. Czasem polecenie to powinno zostaćwykonane z uprawnieniami użytkownika root.

 

Instalacja na platformie Windows

 

Wersja aplikacji na platformę Windows dostarczana jest z bibliotekami potrzebnymi do jej uruchomienia. Mogą one znajdywać się w katalogu aplikacji lub w katalogu systemowym np. „C:\Windows\system32”.

 

W przypadku, gdy biblioteki znajdują się w katalogu aplikacji, może korzystać z nich tylko ta aplikacja, która znajduje się w tym samym katalogu. Jednak w wypadku, gdy biblioteki zostaną umieszczone w katalogu „C:\Windows\system32”, wówczas wszystkie aplikacje mogą korzystać z tych bibliotek.

 

Niekiedy do prawidłowego działania aplikacji wymagana jest instalacja kodeków, potrzebnych do prawidłowego odczytywania i dekodowania plików z rozszerzeniem *.mp3. Niestety nie jestem miłośnikiem systemu Windows i dokładnie nie potrafię sprecyzować jakich kodeków dokładnie brakuje ( lenistwo czy nie ? nie wiem :P ). Samo uruchomienie aplikacji sprowadza się do dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszki (jak to zazwyczaj bywa na tym systemie xD) na plik o nazwie „Bluuum.exe”.