Bluuum 2.0 tworzenie skórek – part 1


Podstawy budowy skórek dla aplikacji Bluuum 2.0

Wszystkie pliki składające się na „skórkę” muszą znajdować się w katalogu którego nazwa jest nazwą nasze nowej skórki. W katalogu tym musi znajdować się także sześć plików. Skórka będzie nazywać się „mySkin” i takiego nazewnictwa postaram się trzymać. Zgodnie z założeniami tworzymy katalog o nazwie „mySkin” a w nim następujące pliki : mySkin.css, mySkin.cfg, gadget.css, gadget.cfg, osd.css oraz nazwaAutora.author. Skórkę może podzielić na 3 części :

Główna aplikacja

  • mySkin.css – plik odpowiedzialny za ustawienie wyglądu oraz rozmiarów poszczególnych części oraz całej aplikacji
  • mySkin.cfg – plik odpowiedzialny za rozmieszczenie poszczególnych elementów (takich jak przyciski, suwaki i inne) w aplikacji

 

Gadżet aplikacji

  • gadget.scc – plik odpowiedzialny za ustawienia wyglądu i rozmiarów widżetu i jego elementów
  • gadget.cfg – plik odpowiedzialny za rozmieszczenie elementów widżetu

 

Osd – dymki wyświetlane na pulpicie

  • osd,css – plik odpowiedzialny za ustawienie wyglądu dymków wyświetlanych na pulpicie

 

Budowa poszczególnych części opiera się na dwóch plikach. plik z rozszerzeniem *.css jest to plik, w którym znajduje się zawartość Qt Style Sheet. Jest to arkusz stylu oparty na kaskadowych arkuszach stylów HTML (CSS). Istnieje kilka różnic ale o tym później. Aplikacja zbudowana jest  z widget’ów (widżetów). Widżet jest to element graficzny reprezentująca np przycisk, suwak, lub inny element graficzny budujący aplikacje. Tyle na początek, w następnej części zostanie omówione ogólne działanie i pisanie własnego wyglądu poszczególnych elementów aplikacji.