Install


 

Instalacja na platformie Linux (użycie skryptu instalacyjnego)

 

Jest to zalecany sposób instalacji programu. Rozpakowujemy aplikacje poleceniem „tar -xvjf nazwa_pobranego_archiwum” a następnie używamy skryptu „install” znajdującego się bezpośrednio w katalogu do którego została wypakowana aplikacja. Aby dokonać instalacji oprogramowania należy wydać komendę „./install” a wszystkie powyższe czynności zostaną zrobione automatycznie. W razie gdy plik „install” nie posiada uprawnień do wykonywania należy mu je nadać komendą „chmod +x install”. do instalacji potrzebne są uprawnienia użytkownika root.

 

 

Instalacja na platformie Linux (bez użycia skryptu)

 

Po pobraniu aplikacji katalog oraz jej rozpakowaniu ”tar -xvjf nazwa_pobranego_archiwum”  katalog ”.bluuum” znajdujący się w w tym samym miejscu co skrypt install i katalog app należy przekopiować do katalogu domowego użytkownika. Katalog ten posiada „.”(kropkę) przed jego nazwą więc jest wyświetlany jako ukryty. Aby sprawdzić czy istnieje należy użyć polecenia „ls -a” a następnie polecenia „cp -r .bluuum ~/” aby przenieść go do katalogu domowego. Następnie zawartość katalogu lib znajdująca się w  ”rozpakowana_aplikacja/app/lib” należy przekopiować do „/usr/lib/bluuum2″. będąc w katalogu „rozpakowana_aplikacja/app/lib”  wydajemy polecenie „cp * /usr/lib/bluuum2″. Katalog bluuum2 należy wcześniej utworzyć jeśli nie istnieje. Pliki „ikpMp3.so oraz ikpFlac.so” z katalogu lib powinny znajdować się w katalogu z którego uruchamiamy aplikację.

 

Instalacja bibliotek Qt


Dla wersji bez bibliotek (jak na razie brak w dziale download) wymagane są dodatkowo biblioteki Qt (aktualnie w  wersji 4.7) w systemie. W większości przypadków biblioteki te są już dostępne w systemie, jednak w razie ich ewentualnego braku musimy je zainstalować. Proces instalacji blibliotek Qt zależy od konkretnej dystrybucji, lecz wszystko sprowadza się do zainstalowania następujących bibliotek:

 

  • - libqt4-core – podstawowe biblioteki Qt 4 dla aplikacji nie używających graficznego interfejsu
  • - libqtgui4 – moduł GUI Qt 4

 

 

Instalowanie aplikacji na platformie Windows

 

INSTALACJA ZA POMOCĄ INSTALATORA ZALECANE (od wersji Bv2.0.3)

 

Pobieramy aplikacjie i wypakowywujemy ja do dowolnego katalogu, następnie uruchamiamy plik o nazwie InstalatorBv2.exe. Wybieramy gdzie chcemy zainstalować aplikację oraz czy chcemy utworzyć skrot na pulpicie a nstepnie klikamy dajej. Gdy wszysto zostanie zakończone powodzeniem cieszymy się nowo zainstalowaną aplikacją.

 

Instalowanie starszych wersji .

 

Pobieramy aplikacje oraz wypakowujemy ją do dowolnego katalogu. Następnie kopiujemy folder bluuum (wchodzimy do folderu settings i kopjujemy katalog „bluuum” nie „settings” !) do katalogu użytkownika np. Windows Xp –  ”C:\Documents and Settings\użytkownik”, Windows 7 –  ”C:\Użytkownicy\użytkownik”. W katalogu app znajduje się cała aplikacja wraz z bibliotekami. Można przekopiować ten katalog do dowolnego miejsca oraz zmienić mu nazwę.

 

Uruchomienie aplikacji

Do uruchomienia aplikacji w systemie operacyjnym Linux wymagane są dodatkowe biblioteki Qt, jednak w wersji Bluuumv2.0.1 biblioteki te opcjonalnie zostaly dostarczone razem z aplikacją, aby uniknąć kłopotów z zależnościami podczas testowania aplikacji.

 

Samo uruchomienie aplikacji na platformie Linux sprowadza się do wydania prostejkomendy „./Bluuum”z linii terminala w katalogu, gdzie znajduje się aplikacja. Ważne aby znajdować się w katalogu w którym jest plik wykonywalny Linux – Bluuum2, natomiast Windows – Bluuum2.exe. uruchomienie aplikacji z innego miejsca bądź też za pomocą skrótu/dowiązania jest na chwilę obecną niestety nie możliwe :(

 

Plik uruchomieniowy aplikacji powinien posiadać prawa wykonywania. Jeśli takich praw nie posiada należny je nadać poleceniem „chmod +x Bluuum”. Czasem polecenie to powinno zostać wykonane z uprawnieniami użytkownika root. (dotyczy systemu Linux)