Change log


Bluuum 2.0.5

 • dodano dodawanie plików poprzez przeciąganie na listę odtwarzania
 • naciśnięcie klawisza Delete gdy mamy pusta listę odtwarzania nie zamyka aplikacji
 • dodano zapamiętywanie ostatniej pozycji widżetu
 • dodano on/off automatycznego szukania
 • poprawiono szukanie (mała optymalizacja)
 • dodano sterowanie odtwarzaczem z terminala (linii poleceń)

Bluuum 2.0.4

 • dodano ustawienia aplikacji
 • dodano gadżet umożliwiający sterowanie aplikacją
 • dodano możliwość zmiany skórek
 • dodano wyświetlanie informacji o zmianie piosenki wyświetlanej na ekranie

Bluuum 2.0.3

 • poprawione działanie gdy wszystkie piosenki nie są poprawne lub uszkodzone
 • naciśnięcie enter powoduje odtwarzanie zaznaczonego utworu
 • dodano przeszukiwanie listy odtwarzania
 • dodano zmianę wysokości listy odtwarzania gdy nie jest osobnym oknem
 • naprawiono ładowanie wyglądu (czasem były problemy z wczytaniem ustawień interfejsu)
 • w wersji Windows dodany instalator aplikacji

Bluuum 2.0.2

 • poprawione ładowanie pluginu ikpMp3 dla systemu Linux
 • poprawione losowe odtwarzanie
 • dadany tytuł okna odtwarzacza
 • poprawione usuwanie (aplikacja nie zawiesza się gdy usuniemy wszystkie piosenki i naciśniemy następna/poprzednia)
 • naprawione czytanie tagów (song info)
 • dodana regulacja głośności za pomocą scrolla
 • dodane zapisywanie tagów (song info)
 • dodane odczytywanie rozmiaru pliku (song info)
 • zmienione ładowanie ikon dla menu
 • podwójne kliknięcie na grany utwór pokazuje go na liście odtwarzania
 • dodany ststem tray icon
 • dodane zapetlanie piosenki

Bluuum 2.0.1

 • dodany zapis/odczyt ustawień
 • naprawiona zmiana filtrów i okienku dodawania plików
 • poprawione czytanie nazw plików gdy piosenka nie posiada tag
 • dodane wczytywanie/zapisywanie ostatnio odtwarzanej listy
 • dodana obsługa play/stop/pause/next/prev
 • dodana obsługa głośność/szukanie/balans
 • dodane wyświetlanie informacji bitrate/jakość
 • dodane zapisywanie/odczytywanie listy odtwarzania do/z pliku
 • dodana animacja nazwy piosenki gdy nie mieści się na wyświetlaczu
 • dodane usuwanie piosenek z lisy odtwarzania
 • dodane kolejkowanie piosenek na liście
 • dodane wyświetlanie informacji o utworze
 • dodane losowy odtwarzanie

Bluuum 2.x beta

 • zaimplementowany interfejs graficzny aplikacji
 • dodawanie plików do listy odtwarzania
 • dodana zmiana filtrów w oknie do dodawania plików